ნატალია ბაბუხადია 

ენდოსკოპია

Kutaisi Polyclinic. 9/11 Iashvili st, Kutaisi