ნანა შარვაშიძე

 რადიოლოგი

Batumi Polyclinic. 20 Selim Khimshiashvili str. Batumi