მზია დევდარაიძე

მიმღები განყოფილების.ექიმი

Akhmeta Hospital. Rustaveli str, Akhmeta