მარინა ლიხაშესტოვა 

ოჯახის ექიმი / თერაპევტი

Poti Polyclinic. 6 Gamsakhurdia str., Poti