მაია ლუაშვილი

ოჯახის ექიმი

Isani Polyclinic. Tbilisi, 69, Ketevan Tsamebuli ave.