ლალი ჭიოკაძე

ბავშვთა კარდიო-რევმატოლოგი

Didi Dighomi Polyclinic. 16 Petritsi str., Tbilisi

Isani Polyclinic. Tbilisi, 69, Ketevan Tsamebuli ave.