კობა კიღურაძე

ფიზიკური თერაპიის მეთოდისტი

Chakvi Medical Center. King Tamar 40, Chakvi