ივანე ქურთიაშვილი

რევმატოლოგი

Isani Polyclinic. Tbilisi, 69, Ketevan Tsamebuli ave.