ინგა ბალიაშვილი

რადიოლოგი (ექოსკოპია) 

Didi Dighomi Polyclinic. 16 Petritsi str., Tbilisi