ინდირა სურმანიძე

რადიოლოგი

Keda Hospital. 14 Rustaveli str, Keda