გიორგი ჩახუნაშვილი

პედიატრი/ბავშვთა კარდიოლოგ- რევმატოლოგი

Gldani Polyclinic. Cartographic factory, Gldani I M/D, Tbilisiსამუშაო გამოცდილება

სამედიცინო დახმარების ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
2011 წლიდან დღემდე
„ბავშვთა ახალი კლინიკა“;

პროფესორი
2009 წლიდან დღემდე
საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი;

რეზიდენტურის პროგრამის დირექტორი ბავშვთა
კარდიოლოგია რევმატოლოგიაში
2006 წლიდან დღემდე
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტი;

პროფესორი
2009-2013 წწ.
IB Euro-Caucasian University;

დირექტორის მოადგილე
2009-2011 წწ.
„გ. ჟვანიას სახელობის პედიატრიული კლინიკა“;

დირექტორის მოადგილე
1997-2009 წწ.
„თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტის პედიატრიული კლინიკა“;

პედიატრიაში სპეციალიზაციის კათედრის
პროფესორი
1996-2006 წწ.
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტი;

პედიატრიული კათედრის დოცენტი
1993-1996 წწ.
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტი;

პედიატრიის #1 კათედრის ასისტენტი
1981-1993 წწ.
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტი.