ეკა თურმანიძე

ოფთალმოლოგი

Keda Hospital. 14 Rustaveli str, Keda