ეკა გორაძე

პედიატრი

Chakvi Medical Center. King Tamar 40, Chakvi