ედნარი ყურშუბაძე

რენტგენი

Chakvi Medical Center. King Tamar 40, Chakvi