დავით ცოტაძე

ტრავმატოლოგ-ორთოპედი

Isani Polyclinic. Tbilisi, 69, Ketevan Tsamebuli ave.