ცისია ბახია 

გინეკოლოგი

Poti Polyclinic. 6 Gamsakhurdia str., Poti