ცისანა იმერლიშვილი 

ექიმი კოორდინატორი, თერაპევტი

Telavi Polyclinic. 15 Arsenishvili st, Telavi