ირაკლი ღლონტი

ქირურგიული სამსახურის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი


ირაკლი ღლონტი საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი და დიალიზის, ნეფროლოგიისა და თირკმლის ტრანსპლანტაციის კავშირის თავმჯდომარეა.