ვიოლეტა ბასილაძე 

 რადიოლოგი 

ბათუმის პოლიკლინიკა. სელიმ ხიმშიაშვილის #20, ბათუმი