თათია ზარნაძე

ლარინგოლოგი

საბურთალოს პოლიკლინიკა. თბილისი, ვაჟა ფშაველას 40