სალომე ლილუაშვილი

ამბულატორიულ-დიაგნოსტიკური სამსახურის უფროსი

წმ. ნიკოლოზის სახელობის ქირურგიული ცენტრი. ქუთაისი, პ.იაშვილის ქ. #9