რევაზ მიქელაძე 

 ჰემატოლოგი 

ბათუმის პოლიკლინიკა. სელიმ ხიმშიაშვილის #20, ბათუმი