ქეთევან მადურაშვილი

ფიზიკური თერაპიის მეთოდისტი

ბათუმის პოლიკლინიკა. სელიმ ხიმშიაშვილის #20, ბათუმი