ნესტან ვარშანიძე 

 უროლოგი 

ბათუმის პოლიკლინიკა. სელიმ ხიმშიაშვილის #20, ბათუმი