ნატალია ბაბუხადია 

ენდოსკოპია

ქუთაისის პოლიკლინიკა. ქუთაისი, პ.იაშვილის ქ. 9/11