მანანა წუწუნავა 

ექიმი ლაბორანტი

ფოთის პოლიკლინიკა. ფოთი, გამსახურდიას ქ. N6