მაია არჩვაძე

ფსიქიატრი

დიდუბის პოლიკლინიკა. თბილისი, აკაკი წერეთლის გამზირი 141ა.სამუშაო გამოცდილება

ფსიქიატრი
2016 წლიდან დღემდე
ევექსის პოლიკლინიკა;

ექსპერტი-ფსიქიატრი
2014 წლიდან დღემდე
სახალხო დამცველის სპეციალური
პრევენციული ჯგუფი;

ფსიქიატრი
2011 წლიდან დღემდე
არასამთავრობო ორგანიზაცია „სახლი“;

ფსიქიატრი
2008 წლიდან დღემდე
ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა
ეროვნული ცენტრი;

ფსიქიატრი
2012-2016 წწ.
მარტყოფის შშმპ პანსიონატი;

ფსიქიატრი
2009-2015 წწ.
ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი „მენტალვიტა“;

ფსიქიატრი
2007-2009 წწ.
ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი;

ფსიქიატრი
2007-2008 წწ.
თბილისის მეტროს სამედიცინო სამსახური;

ფსიქიატრი
2007-2008 წწ.
გაწვევის სამედიცინო კომისია;

ფსიქიატრი
2007-2008 წწ.
30-ე პოლიკლინიკა;

სოციალური ექსპერტი ფსიქიატრიაში
2004-2006 წწ.
საქართველოს სოციალური დაზღვევის
ერთიანი სახელმწიფო ფონდი;

ფსიქიატრი
2004-2008 წწ.
უნარდაქვეითებულ ბავშვთა რესურს-ცენტრი
„იმედი“;

მოწვეული პედაგოგი ფსიქიატრიაში
2003-2005 წწ.
სულხან-საბას სახელობის პედაგოგიური
უნივერსიტეტი;

ფსიქიატრი
1998-2004 წწ.
განათლების სამინისტროსთან არსებული
სტუდენტთა სანატორიუმ-პროფილაქტორიუმი;

ფსიქიატრი
1996-1999 წწ.
სამკურნალო კომბინატი;

ფსიქიატრი
1992-1996 წწ.
ქალაქის ფსიქონევროლოგიური დისპანსერი;

ფსიქიატრი
1989-1992 წწ.
თბილისის ფსიქიატრიული საავადმყოფო;

ფსიქიატრი
1987-1989 წწ.
თბილისის ფსიქონევროლოგიური დისპანსერის
კოჯრის სტაციონარი.