ჩიკვატია რუსიკო

ნევროლოგი 

ზუგდიდის პოლიკლინიკა. ზუგდიდი, მ.კოსტავას 1