ავთანდილ ზოიძე

რადიოლოგია, ლაბორატორია

შუახევის ჰოსპიტალი. დაბა შუახევი, რუსთაველის ქ.№32