სოფო ხეჩუაშვილი

რევმატოლოგი

მთაწმინდის პოლიკლინიკა. თბილისი, ვეკუას ქ. 3