დიანა მინდიაშვილი

კარდიოლოგი

მთაწმინდის პოლიკლინიკა. თბილისი, ვეკუას ქ. 3