მურმანი ბაბილუა 

უროლოგი

Poti Polyclinic. 6 Gamsakhurdia str., Poti