მამუკა ედიბერიძე

ქირურგიის სამსახურის უფროსი

Saint Nicolas Surgery Center. Kutaisi, 9, P.Iashvili,