კონსტანტინე გვალია 

 ნეფროლოგი 

Batumi Polyclinic. 20 Selim Khimshiashvili str. Batumi