ანა ხუციშვილი  

ოფთალმოლოგი

Didi Dighomi Polyclinic. 16 Petritsi str., Tbilisi