ალექსანდრე ვანაძე

ქირურგიის სამსახურის უფროსი

Khobi Hospital. Khobi, Chkondideli str. 2